Aafke Steenhuis
Stemmen van Groninger dijken
2001, 215 blz.
Aafke Steenhuis trekt van de stad Groningen langs het Reitdiep naar Zoutkamp, langs het Wad naar de Eemshaven, en van Delfzijl langs Eems en Dollard naar de Duitse grens. Drie verschillende dijklandschappen, elk een getuige van de strijd met het water. Het zou een oer-Hollands thema zijn, ware het niet zo Gronings.

Het boek gaat over de recente geschiedenis en het verre verleden van de provincie. De recente geschiedenis wordt verteld door boeren, cafébazen, sluiswachters, schilders, borgvrouwen en dichters. Het verre verleden wordt verteld door het landschap zelf, door de sporen die mens en zee in hun strijd tegen elkaar daarin achterlieten.

Een prachtig boek. Aafke Steenhuis laat zien hoe het landschap leeft, steeds weer verandert, en grote indruk maakt op de mensen die er wonen en sterven.

Geïllustreerd met schilderijen, veel foto's, en hier en daar een gedicht.

Een dijk is een grens, een overgang tussen water en land, zout en zoet, buiten en binnen, dreiging en veiligheid, hemel en aarde. Een dijk is een lichaam waarop je ligt te dromen. Op een dijk ben je groot en klein tegelijk. Aan alle kanten overzie je het landschap, maar ook ben je een stipje onder de wijde hemel.

De provincie Groningen is op de zee veroverd. De wierden en dijken zijn gebouwd op oeverwallen en kwelderwallen langs rivieren en slenken. Sommige dijken liggen er al duizend jaar, sommige dorpen meer dan tweeduizend jaar.