Herman Beliën & Monique Hoogstraten
De Nederlandse geschiedenis in een notendop
Eerste druk 1998; Twaalfde, geactualiseerde druk 2003; Veertiende druk 2005; 130 blz.
Alles wat je altijd wilde weten staat er hoopvol op het boekomslag. Voor een geschiedenisnitwit zoals ik valt er heel wat uit dit kleine boekje te halen. In een snel tempo raas je door de Nederlandse geschiedenis. Maar door z'n beknoptheid roept het eerder een verlangen op meer te weten, dan dat het mijn nieuwsgierigheid weet te stillen. Vele namen en jaartallen komen langs, maar in een te hoog tempo, zonder ruimte om een naam een menselijk gezicht te geven. Zonder verder te lezen over de geschiedenis ben ik bang dat alles wat ik uit dit boekje heb gehaald weer snel is vergeten. De geschiedenis is een slechte verteller, met veel en toens, zonder literaire kwaliteiten. De geschiedenis heeft meer nodig om te gaan leven dan een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Ondanks dat alles is deze in een notendop een nuttig en helder boekje.