David Crystal
Language Death
De mens is biologisch gezien een mislukt experiment. Ooit bestonden er tientallen, misschien wel honderden soorten mensachtigen naast elkaar. Nu is er nog maar één over. En dat terwijl de eerste mensachtigen nog maar zo kort geleden het aardtoneel betraden. Er zijn nog wel wat raciale verschillen over, voornamelijk in Afrika, maar dat stelt weinig voor.

De mens is uniek in z'n soort als cultuurdier. En culturele variatie, een gezond cultureel ecosysteem, is onze enige kans op overleven. Centraal in culturele diversiteit is de diversiteit aan talen. Als een taal verdwijnt dan verdwijnt er een cultuursoort. Bestond de taal niet op schrift, dan is het alsof die taal, en het volk dat die taal sprak, nooit heeft bestaan.

Tussen de 30% en 90% van de talen die nu nog worden gesproken zullen aan het eind van deze eeuw niet meer bestaan.

David Crystal geeft in zijn boek Language Death vijf redenen waarom het sterven van een taal erg is. Hij doet dat zeer uitgebreid. Ik zal proberen het in een korte samenvatting te doen, maar kan het lang zo goed niet duidelijk maken als hij.

 1. We hebben diversiteit nodig

  Het belang van biologische diversiteit is al redelijk algemeen geaccepteerd bij het grote publiek. De argumenten voor het belang van biologische diversiteit zijn direct van toepassing op het belang van een diversiteit van talen. De menselijke cultuur is een "cultureel ecosysteem". Verschillende talen garanderen dat verschillende culturen, denkwijzen, manieren om problemen aan te pakken, een kijk op de wereld, enzovoorts naast elkaar tot ontwikkeling kunnen komen. Verschillende culturen hebben elkaar nodig. Omstandigheden veranderen. De mens ziet zich voor steeds nieuwe problemen gesteld. Er zijn steeds nieuwe oplossingen nodig. De culturele diversiteit is de schatkamer waaruit we putten om die nieuwe oplossing te vinden. Het is niet alleen een kwestie van het oplossen van problemen. Het is ook de rijkdom van het menselijk leven. Zonder de constante kruisbestuivingen van culturen zou de mens verschralen, alleen nog maar leven in het hier en nu. Zelfs "banale" cultuur als tv-shows zoals Buffy en Angel zouden niet mogelijk zijn. Terug naar een bestaan als holemens.
   

 2. Talen zijn een expressie van een identiteit

  Een kind wordt op school geslagen en vernederd voor het gebruiken van een minderheidstaal. Hij groeit op met een gevoel van schaamte, en doet er alles aan er voor te zorgen dat zijn kind het beter krijgt. Zijn kind wordt grootgebracht in de taal van de dominante cultuur. Na twee generaties is de minderheidstaal verdwenen. De nieuwe generatie is afgesneden van zijn voorouders. Het verleden is op brute wijze geamputeerd. Het verlies voor de nakomelingen is groot, vergelijkbaar met het verlies van een dierbare, of het gevoel van iemand die gedwongen gedeporteerd is.
   

 3. Talen zijn de schatkamers van de geschiedenis

  Alleen door taal leeft de geschiedenis, of dat nu in geschreven vorm is, of in gesproken vorm. Vele ongeletterde volkeren kennen het beroep van verteller. Verhalen worden van generatie op generatie overgedragen, verhalen van soms wel duizenden jaren oud. Sterft de taal, dan sterft een deel van de geschiedenis.
   

 4. Talen dragen bij aan het totaal van menselijke kennis

  Een taal, de manier waarop die taal tot stand is gekomen, de manier waarop een volk zich uitdrukt in die taal, dat vertegenwoordigt een unieke kijk op de werkelijkheid. Elke taal kan specifieke kennis bevatten over de werkelijkheid die niet terug te vinden is in andere talen.
   

 5. Talen zijn van belang uit zichzelf

  Het meest opmerkelijke kenmerk van de mens, datgene wat de mens het meest onderscheidt van andere dieren is ons taalvermogen. Daarom alleen al is taal van zichzelf een belangrijk studieobject. Het antwoord op de vraag, wat is mogelijk in een menselijke taal, dat zegt iets over hoe de mens functioneert. Om iets te kunnen zeggen over taal in het algemeen is het nodig een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de variatie tussen talen. Ideeën over taal gebaseerd op het Engels bleken onhoudbaar toen kennis over andere talen beschikbaar kwam. Er zijn een paar talen waarin klikgeluiden worden gebruikt. Veertig verschillende kliks, elk met een specifieke betekenis. Waren die paar talen niet bekend geweest, dan was een belangrijk deel van het plaatje onzichtbaar, onvermoed gebleven. Er zijn talen met woorden voor zeer complexe familieverbanden. Er zijn talen waarin je niet zomaar kunt zeggen "Jan kocht een boek" omdat in die taal altijd een "waarheidsuitdrukking" in de vervoeging van het werkwoord ligt. Je moet dus zoiets zeggen als "Ik zag Jan een boek kopen", "Ik heb gehoord dat Jan een boek kocht", "Men zegt dat Jan een boek heeft gekocht, maar ik geloof het niet".
   

Monolinguïsme is niet de norm in het algemeen, maar wel in overheersende staten. De illusie van de eerste Esperantisten, dat een enkele taal alle volkeren in vrede met elkaar zou kunnen laten samenleven strookt niet met de werkelijkheid. Eerder het tegendeel, zo lijkt het. Monolinguïsme leidt tot intolerantie, een gevoel van superioriteit dat je het recht geeft de ander te onderdrukken. De grootste slachtingen onder burgers in Afrika deden zich voor in Burundi, Rwanda, de weinige eentalige landen in Afrika. Monolinguïsme is een pest zoals een monocultuur die een biologisch ecosysteem verstikt.

Onder professionals is het besef, dat het massaal uitsterven van talen en ramp is, goed doorgedrongen. Het grote publiek is nog grotendeels onwetend. De laatste tien jaar zijn er heel wat initiatieven ondernomen de ramp iets minder groot te laten zijn. Organisaties binnen de VN, nieuwe Amerikaanse, Europese en andere instanties ter bescherming van talen, charters voor het recht op taaldiversiteit. Het recht op het gebruik van de eigen taal als een grondrecht. Professionele actiegroepen waarin mensen samenwerking voor de bescherming van zowel biologische ecosystemen als ecosystemen van taal en cultuur. Er is zeer veel werk te doen. De middelen zijn beperkt.

Terralingua: partnerships for linguistic and biological diversity

Universal Declaration of linguistic rights

Mailing list Endangered-Languages-L

Foundation For Endangered Languages

The International Clearing House for Endangered Languages

European Bureau for Lesser-Used Languages

European Charter for Regional or Minority Languages  --  List of declarations

MOST Clearing House Linguistic Rights