Bianca Stigter
Goud uit stro
Het menselijk lichaam als avontuur
2002, 192 blz.
Een boek van iemand die, volgens de achterflap, bezeten is van het menselijk lichaam. Helaas, dit is geen boek met diepgaande essays. Het is een verzameling gedateerde krantenstukjes. Besprekingen van obscure films en tentoonstellingen. Elitaire bla-bla. Geen diepgang. Geen inzichten.

Het boek lag voor zes euro negentig in de ramsj. Te duur, denk ik nu.