Muriel Spark
The Ghost Stories of Muriel Spark
griezelverhalen, 2003, 135 blz.
Acht verhalen, eerder afzonderlijk gepubliceerd tussen 1951 en 1994. Een verhaal van krap veertig pagina's, de rest veel korter. Weinig tekst per pagina. Een boekje dat je snel even uitleest.

Het lijken mij literair verantwoorde verhalen. Muriel Spark is een goed styliste. Het eerste verhaaltje is voorspelbaar (in 2005, nu we het thema in verschillende variaties vaker zijn tegengekomen). De anderen zijn ongewoon voor een spookverhaal. Prikkelend, maar mij niet prikkelend genoeg. De verhalen doen burgerlijk aan. Het is mij allemaal iets te braaf, iets te literair verantwoord.