Joyce Carol Oates
Beasts
novelle, 2002, 138 blz.
Een ergerlijk thema: studentes die geobsedeerd zijn door hun eigen dweperijen, en een docent en z'n vrouw die daarvan op smerige wijze misbruik maken. Maar wel verduveld goed geschreven. Geen van de personages wekte bij mij enige sympathie, en toch heb ik het boek in één ruk uitgelezen.