Het Babylonische Europa
Opstellen over veeltaligheid
Onder redactie van Annemarie van Heerikhuizen, Manet van Montfrans, Bruno Naarden, Jan Herman Reestman
Amsterdam University Press, Salomé, 2004, 332 blz.
Een onderhoudende verzameling beschouwingen van academici bestemd voor de leek met een dieper dan gemiddelde belangstelling voor de rol van taal in Europa. Geen volledig en droog overzicht van de stand van zaken. Elke tekst gaat in op een detail van de taalkwestie, maar de keus van onderwerpen is breed gekozen, en geeft daarom een goede indruk van de veelzijdigheid van het onderwerp. Verplichte kost voor ieder die meent de totaaloplossing voor het taalprobleem in handen te hebben.

Alhoewel Interlingua niet ter sprake komt, ben ik me naar aanleiding van dit boek gaan afvragen of er voor deze taal toch een rol weggelegd zou kunnen zijn in de Europese Unie.

Inhoudsopgave:

 1. De auteurs
 2. Voorwoord
 3. Albert Rijksbaron
  Een dramatisch moment van tweetaligheid
 4. Bruno Naarden
  Nicolaas Witsen en de Europese obsessie met talen in de zestiene en zeventiende eeuw
 5. Joep Leerssen
  Van Babylonische spraakverwarring naar Germaanse taalwetenschap: Jacob Grimm ontbabelt Europa (1819-1822)
 6. Alpita de Jong
  `De gelukkige verscheidenheid te bewaren': lessen van de Friese dominee en schrijver Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869)
 7. Fermín Sierra Martínez
  Het talenpanorama van de Europese Unie
 8. László Marácz
  De oorsprong van de Hongaarse taal
 9. Fernando Venâncio
  Zo goed als Portugees: over de taalkwestie in Galicië
 10. Dorin Perie
  Onderwijs in de Romani-taal als voorwaarde voor maatschappelijke integratie van de Roma
 11. W.H. Roobol
  De Zwitsers en hun talen in staatkundig perspectief
 12. Annette Schrauwen
  Tussen markt en cultuur: taalkundige diversiteit binnen de Europese Unie
 13. P.J.G. Kapteyn
  Transliteratie en migratie in de Europese Unie: de schrijfwijze van een Griekse naam en de rechten van een Europese burger
 14. Jan Herman Reestman
  Nationale minderheidstalen in bestuurszaken en rechtsverkeer
 15. Klaus Gille
  Tussen Wiesental en wereldliteratuur: over Goethes taalopvattingen
 16. Sabine van Wesemael
  Ionesco's taal van het absurde en het verhaal van de Toren van Babel
 17. Barbara Link
  De derde ruimte: meertaligheid en culturele identiteit in de romans van Azouz Begag en Paul Smaïl
 18. Manet van Montfrans
  Het Frans als nationale taal: dwangbuis of bevrijding?
 19. Annemarie van Heerikhuizen
  Woorden van Europa: een vroeg sociologisch pleidooi voor een gemeenschappelijke taal
 20. Elisabeth van der Linden
  Babel in het klein: aspecten van vroege tweetaligheid
 21. Yvo Volman
  Het Gemeenschapsrecht en de weg naar een Europese taal
 22. Kathalijne Buitenweg en Sylvester Hoogmoed
  Een geheime agenda voor het Europees Parlement
 23. Michael Wintle
  De kosten van cultuur: de taal en intercultureel management in Europa