Saskia Noort
Afgunst
geschenk tijdens Maand van het spannende boek 2007
romannetje, 2007, 95 blz.
Literaire thriller staat er op de kaft. Het zou wat! Dit is schoolopstelproza. En spannend is het ook niet. Flutboekje. Voor de helft gelezen.