Thumbnail image

Yu Hua — De zevende dag

image

Yu Hua, De zevende dag, 2013, 283 blz.
Gekocht: mei 2017, Godert Walter
Uitgelezen: mei 2017
★★★★☆

Een dichte mist hing in de lucht toen ik mijn gehuurde kamertje verliet en met onzekere tred door de lege, duistere stad liep. De plaats waar ik naartoe ging heet uitvaartcentrum. Dat is de huidige naam; vroeger werd zoiets crematorium genoemd. Ik had het bericht ontvangen dat ik me ’s morgens uiterlijk om 9.00 uur in het uitvaartcentrum moest melden, en dat het voorziene tijdstip van mijn crematie 9 uur 30 was.

De crematie gaat niet door. Wat volgt is het verslag van de eerste zeven dagen van het bestaan van de hoofdpersoon als overledene.

Een hartverwarmend verhaal. Over liefde en opoffering in een maatschappij waar de burgers door de bureaucratie worden vermalen. Dit is China.

reacties

comments powered by Disqus