Thumbnail image

Abdelkader Benali — Brief aan mijn dochter

image

Abdelkader Benali, Brief aan mijn dochter, 2016, 172 blz.
Gekocht: augustus 2016, Van der Velde 1
Uitgelezen: augustus 2016
★★★★★

Grotendeels geschreven toen zijn dochter nog niet was geboren vertelt Abdelkader Benali over het leven van zijn voorouders, over zijn jeugd, over de lijn die zijn dochter zal voortzetten. Hij vertelt over hoe hij in Nederland kwam, over hoe het was hier immigrant te zijn. Hij vertelt hoe hij zijn vrouw heeft ontmoet, over een eerdere, mislukte zwangerschap. Hij vertelt over de vluchtelingen van nu, en de spanningen in de samenleving. Dat alles vertelt hij aan zijn dochter.

Of vertelt hij het aan de lezer van nu? Is de komst van zijn dochter slechts de aanleiding om op een keerpunt in zijn leven openhartig te zijn?

Hoe het ook zij, Brief aan mijn dochter is een mooi boek, op een beminnelijke toon geschreven, in een taal die soms heel poëtisch kan zijn.

reacties

comments powered by Disqus