Thumbnail image

Suzanna Jansen — Het pauperparadijs

image

Suzanna Jansen, Het pauperparadijs — Een familiegeschiedenis, 2008, 255 blz.
Gekocht: februari 2009, Scholtens Wristers
Uitgelezen: mei 2016
★★★★★

De geschiedenis van Veenhuizen verteld door de ogen van de voorouders van de schrijfster, voorouders die er vanaf het begin, generaties lang mee te maken hadden. Mensen in armoede moesten heropgevoed worden, en toen dat niet lukte, toch op z’n minst bestraft. Armoede was een schandvlek, een teken van onaangepast gedrag. Pas na de Tweede Wereldoorlog veranderde dat.

Een indrukwekkend boek.

reacties

comments powered by Disqus