Thumbnail image

Karen Köhler — Wir haben Raketen geangelt

image

Karen Köhler, Wir haben Raketen geangelt, 2014, 238 blz.
Gekocht: april 2016, Van der Velde 3
Uitgelezen: april 2016
★★★★☆

Veel hedendaagse korte verhalen lijken dit stramien te volgen: het begint in medias res, de hoofdpersoon gedraagt zich merkwaardig, in de loop van het verhaal wordt langzaam duidelijk waarom, wat het probleem is dat de hoofdpersoon achtervolgt, en het eindigt met een soort verlossing van de last van het probleem. De frisheid van het verhaal hangt af van hoe aan dat stramien invulling wordt gegeven.

In de verhalen in dit boek zijn alle hoofdpersonen getroffen door een kleine of grote catastrofe, en ze moeten een nieuwe manier vinden om te leven, of een vorm om het leven op een zinnige manier af te sluiten. Het zijn boeiende verhalen, over een soms nogal ongewone levenswandel. Zeer dramatisch wordt het niet, daarvoor ontbreekt de lengte, het gewicht dat een verhaal in romanvorm zou kunnen krijgen.

reacties

comments powered by Disqus