Thumbnail image

Jochen Rausch — Krieg

image

Jochen Rausch, Krieg, 2013, 220 blz.
Gekocht: januari 2015, Van der velde 2
Uitgelezen: januari 2015
★★★★☆

reacties

comments powered by Disqus