Thumbnail image

Anjet Daanje — Het lied van ooievaar en dromedaris

cover

Anjet Daanje, Het lied van ooievaar en dromedaris, 2022, 655 blz.
Gekocht: juni 2022, Van der Velde 3
Uitgelezen: november 2022
★★★★★

Een boek dat begint in de tijd en het Engeland van Emily Brontë, de schrijfster wier werk en leven de inspiratie vormden voor deze roman. Het leven is trager. De dood is nooit ver weg, en de doden laten zich niet altijd makkelijk begraven.

Niet Emily Brontë, maar de fictieve schrijfster Eliza May Drayden vormt de spil van het boek. Rond haar ontspinnnen zich elf verhalen, verhalen over mensen die dicht bij haar stonden, en over mensen die later leven, tot in de huidige tijd, maar wier eigen levens nog terug lijken te reiken naar dat van Eliza May Drayden.

Het is een prachtig boek. Vanaf de eerste bladzijde had het mij in z’n greep. Het is een dik boek, dat geduld vergt, maar nergens in de uitgestrekte passages verveel je je. Alles doet er toe. De opgave is je aan het ritme aan te passen, aan het tempo dat duidelijk trager is dan het leven nu. Pas je aan. Je wordt beloond.

reacties

comments powered by Disqus