Thumbnail image

Bill McGuire — Hothouse Earth

cover

Bill McGuire, Hothouse Earth — An Inhabitant’s Guide, 2022, 174 blz.
Gekocht: augustus 2022, Van der Velde 3
Uitgelezen: september 2022
★★★★★

Een opwarming van anderhalve graad lijkt niet veel, maar als dat een mondiaal gemiddelde is, dan betekent dat lokaal ongekend grote weersveranderingen. Het weer wordt onbestendiger. Heviger orkanen, grotere droogtes, heftiger bosbranden, grotere overstromingen, meer en extremere hittegolven. Met catastrofale gevolgen voor het leven op land en in oceanen.

We zitten momenteel op zo’n 1,1 tot 1,3 graad opwarming sinds het begin van de industriële revolutie. Een streven is om dit onder de 1,5 te houden, maar het is een illusie te denken dat dat nog lukt. Waarschijnlijker is dat we aan het eind van de eeuw aan een opwarming van vier graden zitten.

In Hothouse Earth worden de gevolgen van de opwarming besproken. Nu al leidt die opwarming tot veel leed bij de mens en schade aan ecosystemen. En het gaat allemaal veel erger worden. Delen van de aarde zullen onbewoonbaar worden voor de mensen, delen waar nu meer dan een miljard mensen leven. Waar moeten die menen heen?

Hothouse Earth geeft een overzicht van de gevolgen van de climate breakdown voor alle aspecten van ons bestaan op aarde.

Zeer toegankelijk geschreven. Helder en bondig. Verplichte kost.

reacties

comments powered by Disqus